WinKompas indeholder følgende moduler

Du får som standard alle disse moduler med når du køber en WinKompas løsning. Du kan læse mere om, hvad de indeholder lidt længere nede på siden.

 • ​Finans
 • Debitor
 • Kreditor
 • Lager
 • Ordre
 • Indkøb
 • Projekt

Udover moduler følger disse standard funktioner også med:

Vi har lagt en række vigtige funktioner ind i Visma WinKompas som du kvit og frit får adgang til via din standardpakke.

Du får bl.a.:

 • Ubegrænset antal posteringer
 • Ubegrænset lagerplads
 • Ubegrænset antal debitorer/kreditorer
 • Integreret tilbud/ordre fakturasystem
 • Integreret indkøbsstyring
 • Integreret valutastyring
 • Integreret variantstyring
 • Integreret lagerstyring
 • Integreret abonnementsstyringssystem
 • Integreret sagsstyringssystem
 • Integreret Nemhandelmodul (efakturering til det offentlige)
 • Integration til markedsførende håndværker planlægningssystem ServiceSuite

Her kan du læse mere om, hvad standardmodulerne kan og anvendes til:

 

 

Finans

Finans er vedr. bogføring

I Finansmodulet fra Visma WinKompas er det de grundlæggende regnskabs funktioner som: kontoplan, budget og momsopgørelse m.m. der er grundstenene. 

Hvis du som virksomhed kun har brug for Finansmodulet fra Visma WinKompas, kan dette købes separat. Hvilket passer perfekt til mindre virksomheder.

Kassekladde

I kassekladden kan du bogføre de daglige bilag, samt importere fra:

 • FIK indbetalinger
 • PTG indbetalinger
 • Betalingsservice
 • Dataløn
 • Mygin Løn
 • ProLøn
 • DanLøn
 • CAPS
 • WinKompas posteringsjournal 

Der er også mulighed for at tilbageføre en bogført kladde, da alle kladder bliver gemt.

Balanceudskrifter

Der kan blandt andet udskrives følgende balancer:

 • År til dato
 • År til dato med budget
 • Periode og år til dato med budget
 • Sidste år med afvigelse
 • Sidste år
 • Pr. afdeling
 • Pr. projekt
 • Primobalance

Andre udskrifter:

 • Kontoudtog
 • Posterings lister
 • Momsopgørelse
 • Standardanalyse
 • Likviditetoversigt
 • Brugerdefinerede balancer
 • Office integration med div. udlæsninger til Excel

Der er også mulighed for at importere andre typer af kommafiler eller kopiere fra regneark.

Dette foregår via Visma WinKompas importrutine der direkte overføres i kassekladden. Den kan opsættes efter behov, så den passer til filen/regnearket.

I WinKompas er det muligt at simulere en bogføring af en kassekladde. Hvilket gør at man kan se resultatet af kassekladden inden denne bogføres rigtigt.

Der er løbende balancekontrol af debit og kredit samt saldo på kasse, bank og giro. Vi har op til 5 afstemnings konti der kan opsættes.

Debitor

Debitormodulet oprettes kunderne med styring af rabatter og kredit.

Rabatter kan håndteres individuelt pr. kunde i forhold til vare-/ lagergruppe og indbetalinger kan indlæses fra bankfil.

Stamdata

Alle relevante data på kunderne registreres. Der kan derefter oprettes forskellige debitorgrupper og kategorier. Kunden kan evt. have sig egen prisliste, eller tilknyttes en anden prisliste.

På kunden kan der oprettes de relevante kontaktpersoner. Kontaktpersonen kan opsættes til om denne skal modtage tilbud, bekræftelse, følgeseddel eller faktura via email. Dette var et udpluk af de data der kan opsættes på kunden.

Statistik

Der er mulighed for at se statistik for en given periode. Inden for denne periode, kan denne vises for Perioder, Varegrupper eller Vare. Inden for hver af disse kan der vælges om den skal vises i omsætning, enheder eller fortjeneste.

Dokumenter

Der er mulighed for at gemme dokumenter i databasen, eller lave link til disse filer. Uanset om der er tale om Word, Excel, PDF eller AutoCad tegninger, så vil WinKompas kunne kalde det rigtige program til at åbne det med.

Kontakthistorik

Der er mulighed for at gemme oplysninger om hvornår man har haft kontakt til en kunde. Det kan være et telefonopkald, besøg hos kunden eller det kan være hvilken aftale om et forfaldent beløb bliver indbetalt.

Her får man et overblik over de aftaler eller besøg der er lavet med kunden. Dette giver overblik for medarbejderne.

Udskrifter

Der kan udskrives:

 • Liste
 • Labels
 • Kontoudtog/internt kontoudtog
 • Rykkerliste
 • Rykker
 • Rente nota med status
 • Statistikker
 • Posterings liste
 • Saldoliste
 • Aldersfordelte åbne poster
 • Listesystem-angivelse
 • Tilpassede udskrifter

Kreditor

Med Kreditormodulet har du mulighed at for styre dine kreditorer. Bl.a. kan der godkendes betalinger til banker og håndteres rabatter fra leverandører i forhold til vare-/ lagergrupper.

Du finder alle oplysninger på en kreditor og du kan lave et stort udvalg af udskrifter der kan sendes pr. mail, eller overføres til Word, Excel eller PDF.

Stamdata

Her registreres alle relevante data på en kreditor, hvorefter du kan oprette forskellige kreditorgrupper og kategorier. Kreditor kan have sin egen prisliste, eller tilknyttes en anden prisliste.

Der kan oprettes en kontaktperson til den pågældende kreditor, og denne kan opsættes til at modtage forespørgsel, rekvisition eller kvittering via e-mail.

Statistik

Der er mulighed for at se en statistik for en given periode. Man kan vælge om der skal vises for Perioder, Varegrupper eller Vare.

Inden for hver af disse kan der vælges om den skal vises i køb eller enheder.

Dokumenter

Der er mulighed for at gemme dokumenter i databasen, eller lave link til disse filer. Uanset om der er tale om Word, Excel, PDF eller Autocad tegninger.

Kontakthistorik

Her er der mulighed for at gemme oplysninger om, hvornår man har haft kontakt til en kreditor. Det kan være et telefonopkald, besøg af kreditor eller andre oplysninger.

Her får man et overblik over de aftaler eller besøg der er lavet med kreditor.

Diverse

Der er mulighed for overførsel af betalinger til bank og godkendelse af fakturaer inden betaling.

Udskrifter

Der kan udskrives:

 • Liste
 • Labels
 • Betalingsoversigt
 • Statistikker
 • Posterings liste
 • Saldoliste
 • Aldersfordelt åbne poster
 • Tilpassede udskrifter

Lager

Her oprettes lagervarer med varenumre, serienumre, priser og varianter. Dette giver mulighed for stykprislisteproduktion, serienummerstyring og meget mere.

Her oprettes lagervarer med varenumre, serienumre, priser og varianter. Dette giver mulighed for stykprislisteproduktion, serienummerstyring og meget mere.

Lagermodulet kan indlæse vare/pris-oplysninger direkte fra leverandørerne. Det er derfor hurtigt og nemt at vedligeholde priserne.

Stamdata

Her registreres alle relevante data på varen og der kan oprettes forskellige lagergrupper og kategorier.

Serienummerstyringen hjælper dig med, at holde styr på alle serienumre knyttet til dine varer. Variantstyring giver dig mulighed for, at sælge forskellige varianter af samme vare.

Derudover kan du vedligeholde salgspriser og indkøbspriser, samt gemme billeder af varen.

Afgifter

Afgifter kan håndteres på både salg og indkøb. Afgift bliver beregnet på baggrund af en fast pris, % eller pr. kg. Antal af afgifter på en vare er ubegrænset.

Statistik

Der er mulighed for at se statistik for en given periode, indkøb eller salg. Inden for denne periode, kan denne vises for Perioder. Inden for hver af disse kan der vælges om den skal vises i køb/salg eller enheder.

Dokumenter

Der er mulighed for at gemme dokumenter i databasen, eller lave link til disse filer. Uanset om der er tale om Word, Excel, PDF eller AutoCad tegninger.

Notathistorik

Der er mulighed for at gemme oplysninger om, hvornår man har haft kontakt til en kreditor eller en kunde ang. denne vare. Det kan være reklamationer m.m. Dette giver overblik for medarbejderne.

Prisfilindlæsning

Der er mulighed for at indlæse prisfiler fra forskellige firmaer.

Prishåndtering

Der kan oprettes forskellige priser på varen. Det kan være en prisliste, kundespecifik, antalsafhængig pris, datobegrænset pris og mange andre kombinationer. Der er mulighed for både salgs og indkøbspriser.

Udskrifter

Der kan udskrives:

 • Liste
 • Intrastat liste og fil
 • Etc.

Ordre

I Ordremodulet håndteres udskrivningen af fakturaer. Der er avancerede muligheder for at beregne afgifter og fragt.

I Ordremodulet håndteres udskrivningen af fakturaer. Der er avancerede muligheder for at beregne afgifter og fragt.

Der kan derudover beregnes prislister i flere valutaer.

Der er mulighed for at oprette: Almindelig ordre, Abonnementsordre, Kontant ordre og Tilbud.

Stamdata

Her registreres alle relevante data på ordren. Ordremodulet kan skelne mellem faktureringsadresse og leveringsadresse, samt at ordren kan tilknyttes en prisliste der eksempelvis er kundespecifik.

Priser

Varens pris tages ud fra normalpris, eller den kundespecifikke pris du vælger at tilknytte. Det kan også være fra en prisliste, som er tilknyttet kunden.

Genbestilling

Der er mulighed for at genbestille varer på baggrund af tidligere ordrer. Alle ordre gemmes i modulet og derfor er der mulighed for at gå tilbage til tidligere ordrer.

Levering

Mulighed for at se om ordren kan leveres fra lageret.

Ordretotaler

Der er mulighed for at se ordretotal, med beregnet dækningsbidrag og dækningsgrad på ordren.

Fragt

Der er mulighed for at beregne fragt, samt at overføre til eksternt transportør (Consigner, DPD m.fl.).

eFaktura

Alle fakturaer kan sendes som eFaktura via OIOUBL.

Notater

Når en ordre oprettes, kan der vises evt. notater fra kunden eller på varen. Der er mulighed for at lave notater på ordren, som kan medtages på skrift af Tilbud, Ordrebekræftelse, Pluklisten, Følgeseddel og Faktura/Kreditnota.

Arkiv

Ordrer gemmes i arkiv. Fra dette arkiv, kan man lave en kopi af ordren, danne en kreditnota eller genudskrive fakturaen.

Udskrifter

Der kan udskrives direkte fra ordren:

 • Tilbud
 • Ordrebekræftelse 
 • Plukliste 
 • Følgeseddel 
 • Faktura/Kreditnota 
 • Restordrer pr. kunde 
 • Restordrer pr. vare 
 • Restordrer pr. ordre 
 • Ordreliste 
 • Labels 

Intrastat liste og fil Etc.

Indkøb

Indhold undervejs

Indhold undervejs

Projekt

Indhold undervejs

Indhold undervejs